KGB-teater-kohvik-muuseumi nime alla on koondunud erivajadustega
kontingent – nagu näiteks Miilitsatar Larissa.

Erivajadusteks nimetame me siinkohal tõsiseltvõetavat sõltuvust igapäevasest
huumoridoosist - muidugi nõukogudelikus absurdivõtmes.

Kollektiiv kohustab, seepärast on Larissa on alati valmis,
sadagu vihma või paistku päike,
pühendama Sind Nõukogude Liidu elukorralduse saladustesse.